-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12825)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27299 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا با موضوع ايجاد خانة عفاف مبارزه شد و از تصويب آن جلوگيري شد از لحاظ دين ايجاد چنين مكاني چه حكمي دارد آيا ايجاد چنين مكاني با مفاسد بزرگ اجتماعي مبارزه نميكرد؟ آيا يك جوان مسلمان كمتر به گناه كشيده نميشود؟ و بعداً واقعاً از روي عقل همسر آيندة خود را انتخاب نميكند؟ نه از روي هوي و هوس! آيا به نظر شما در يك مملكت اسلامي پاك بودن جوانان بيشتر اهميت دارد يا چيز ديگر؟

نميدانم در ذهن شما از خانه عفاف چه چيزي است كه ميگوييد با آن مخالفت شد آنچه در باب خانههاي عفاف مطرح بوده است هم اكنون نيز اجرا ميشود ولي تحت عناوين ديگر. خانه سلامت و... و ارگانهاي مختلفي دست اندر كار آن هستند. اگر نباشد زنان فراري و بدكاره در يك محل نگهداري شوند و اعلام بشود آثار بسيار بد و ناخوشايند دارد. و البته اجراي اين مسأله نيازمند برسي و كنكاش بيشتر و سنجش ميزان و مقدار تبعات مثبت و منفي آن است به راحتي نميتوان گفت اجراي آن قطعاً مفيد و مؤثر است و تبليغات اجتماعي بدي ندارد چه بسا موجب فساد سازمان يافته و... بشود كه قطعاً هيچكس راضي به اين امر نيست.

در حال حاضر زنان و دختران فراري جمع آوري در بهزيستي نگهداري ميشود. برخي از آنان با موافقت خودشان به خانواده بازگشت داده ميشود و برخي از آنان كه خانوادشان صالح و شايسته براي نگهداري آنان نيستند در بهزيستي نگهداري و ادامه حيات ميدهند. بنابراين نميتوان گفت خانهي عفاف كه با اين انگيزه مطرح شده تعطيل شده بلكه هم اكنون وجود دارد ولي نام و نشاني ندارد و شايد مناسبتر همهميني است كه خيلي مطرح نباشد زيرا موجب آسيبهاي اجتماعي ديگري ميشوند كه در نهايت به صلاح و مصلحت جامعه نيست.

براي كاهش مفاسد و همسر گزيني جوانان و تشكيل زندگي سالم و با نشاط دستورات ديني و شرعي مناسبترين دستورات و راهكارهايست و هر آنچه با متون و مقررات ديني اسلام مطابقت نداشته باشد هرگز نميتواند سعادت وخوشبختي جامعه و افراد را تأمين كند. كشور ژاپن بهترين نمونه كشوري است كه در آن دين و مقررات ديني آنچنان در آن حاكميت ندارد ولي از نظر خودكشي در صدر كشورهاي جهان قرار دارد در كشورهاي اروپايي و غربي كه قوانين مذهبي حاكميت اجتماعي ندارد بيشترين مفاسد و تجاوزات جنسي و... وجود دارد. بهترين راه براي سالم سازي محيطاجتماعي و تشكيل خانوادهاي پاك و مطهر پاي بندي به دستورات الهي و قرآن كريم امامان معصوم است و بس و جز اين راه هيچ راهي وجود ندارد. هم راه سراب است و انتهاي مطلوب و نيكويي ندارد. بايد تلاش كنيم و دستورات ديني رواج يابد و اجرا شود تا جامعه سالم و سر زنده بشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.